• การแข่งขันกีฬาสี มาราธอน 2560
    505 หมู่ 9 ถนนน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

  • โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
    505 หมู่ 9 ถนนน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

  • พิธีไหว้ครู
    505 หมู่ 9 ถนนน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2560

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2560